Obsługa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Bezpieczeństwo i higiena pracy, w skrócie BHP, to podstawa każdej działalności. Jest to nie tylko dobra praktyka, ale też i obowiązek prawny. Zakres i forma jest uzależniona o charakteru branży, ale jedna rzecz jest niezmienna – bezpieczeństwo.

 

 Bezpieczeństwo pod stałą kontrolą

Nasza firma pomaga klientom dostosować stanowiska pracy do odpowiednich procedur, które podlegają kontroli instytucji państwowych. W przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej nasi pracownicy są obecni na miejscu.

Dbamy o to, aby wszelkie formalności były dopełnione. Prowadzimy pełną dokumentację, a także potrzebne rejestry. Opracowujemy między innymi instrukcje BHP, sporządzamy oceny ryzyka zawodowego. Prowadzimy także kontrole w zakładach pracy. Ich częstotliwość zależy od indywidualnych uzgodnień z klientem.

Prowadzimy także szkolenia wstępne oraz okresowe z zakresu BHP, a także pomagamy w prowadzeniu postępowań powypadkowych..

Koszt obsługi zależny jest od jej zakresu. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

szkolenie bhp