Obsługa kadrowo-płacowa

 Nasze biuro rachunkowe, poza księgowością, oferuje także obsługę płacowo-kadrową. Jest to kluczowy element w zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie.
W ramach usługi oferujemy indywidualne wsparcie doradcy, który od początku będzie prowadził Państwa firmę. To specjalista do spraw kadr i płac trzyma pieczę nad dokumentację, do której klient ma dostęp online. Dodatkowo pracownik służy stałą pomocą i wsparciem w umówionym zakresie. 

 

Co obejmuje nasza usługa?

W imieniu naszego klienta:

  • prowadzimy akta osobowe;
  • przygotowujemy dokumenty związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy;
  • sporządzamy list płac;
  • prowadzimy karty wynagrodzeń pracowników;
  • sporządzamy deklaracje podatkowe PIT4 i PIT11;
  • sporządzamy deklaracje ZUS;
  • prowadzimy dokumentacje zasiłkowe (zasiłki: chorobowy, rodzinny, macierzyński, wychowawczy);
  • przygotowujemy raporty RMUA za okresy miesięczne;

 

Gwarantujemy rzetelność i terminowość. Zapraszamy do kontaktu!

gotówka do ręki