Księgowość

Jako biuro rachunkowe, specjalizujemy się w obsłudze księgowości niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności.
Obsługujemy osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia oraz fundacje.
Naszymi klientami są firmy produkcyjne, handlowe, usługowe z Polski i zagranicy.

 

Co obejmują nasze usługi?

Na zlecenie klienta zajmujemy się:

 • sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym;
 • prowadzeniem księgi przychodów i rozchodów, ksiąg rachunkowych oraz ewidencji sprzedaży;
 • prowadzeniem ewidencji do celów podatku VAT;
 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych oraz prawnych;
 • prowadzeniem ewidencji wyposażenia firmy;
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych;
 • sporządzaniem deklaracji ZUS;
 • sporządzaniem sprawozdania rocznego;
 • sporządzaniem sprawozdań do Urzędu Statystycznego;
 • przygotowaniem przelewów z opłatami do Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń

Społecznych;

 • reprezentowaniem klienta przed Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w sprawach innych iż podatkowych;
 • rozliczeniami rocznymi dla osób fizycznych.

Zapewniamy najwyższą jakość usług i terminowość. Zapraszamy do kontaktu.

pełna księgowość