zdjecieASstrona

Oferta

KSIĘGOWOŚĆ

– sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym
– prowadzenie Książki przychodów i rozchodów, Ksiąg rachunkowych oraz ewidencji sprzedaży
– prowadzenie ewidencji dla celów podatku VAT
– prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
– prowadzenie ewidencji wyposażenia
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– sporządzanie deklaracji ZUS
– sporządzanie sprawozdania rocznego
– sporządzanie sprawozdań do urzędu statystycznego
– przygotowanie przelewów z opłatami do U.S. i ZUS
– reprezentowanie Klienta przed U.S. i ZUS (inne niż podatkowe)
– rozliczenia roczne dla osób fizycznych

 

KADRY I PŁACE

– prowadzenie akt osobowych
– przygotowywanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy
– sporządzanie list płac
– prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników
– sporządzanie deklaracji podatkowych
– sporządzanie deklaracji ZUS
– prowadzenie dokumentacji zasiłkowej ( zasiłki: chorobowy, rodzinny, macierzyński, wychowawczy)
– przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne

Na życzenie Klientów przejmujemy dodatkowo obsługę w zakresie:
– wystawiania rachunków, faktur VAT oraz dokumentów korygujących sprzedaż
– dostarczania w/w dokumentów kontrahentom Klientów refakturowania kosztów
– sporządzania przelewów dotyczących bieżącej działalności
– sporządzania zestawień i analiz finansowych
– przygotowywania wniosków kredytowych
– zakładania i likwidacji firm
– wyceny remanentów
– kompletowania dokumentów potwierdzających ubezpieczenie osób przebywających i pracujących na terenie UE (ZUS, NFZ)
– dokonywania zgłoszeń, zmian danych Klienta

 

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH

Ceny usług świadczonych przez biuro ustalane są zawsze indywidualnie w drodze negocjacji z Klientem.
Cena końcowa zależy od:
– formy opodatkowania
– formy prawnej
– ilości dokumentów księgowych
– innych – np. czy Klient jest płatnikiem VAT, czy księgowaniu podlegają transakcje zagraniczne itp.